Secret litter, 5-6 week
 


Boy Dark Blue, 2600 gram
 
Boy Brown, 2330 gram
 
Boy Green, 2160 gram
 
Boy Light Blue, 2780 gram
 

Girl Grey 2440 gram
 

Girl Orange, 2520 gram


Girl Purple, 2260 gram


Girl Pink, 2180 gram


Girl Yellow, 2380 gram


Girl Red, 1980 gram


 
<-- Back to Secret-litter