Trouble litter, 1 week old
 


Boy Dark Blue, 675 gram
 
Boy Black, 673 gram
 
Girl Beige, 650 gram
 
Girl Green, 641 gram
 

Girl Light Blue, 615 gram
 

Girl Orange, 551 gram


Girl Purple, 664 gram


Girl Pink, 792 gram
<-- Back to Trouble Litter page