McStevie- Litter, 7-8 weeks
 

Boy Blue, 4140 gram


Boy Blue
 
Boy Yellow, 4320 gram


Boy Yellow
 
Boy Grey, 4730 gram


Boy Grey
 
Boy Green, 4260 gram


Boy Green
 

Boy orange, 4430 gram
 

Boy Orange


Girl Purple, 3800 gram


Girl Purple


Girl Red, 4310 gram


 Girl Red

<-- Back to McStevie-litter