McStevie- Litter, 6-7 weeks
 

Boy Blue, 3550 gram


Boy Blue
 
Boy yellow, 3630 gram


Boy yellow
 
Boy Grey, 3930 gram


Boy Grey
 
Boy Green, 3510 gram


Boy Green
 

Boy orange, 3660 gram


Boy Orange
 

Girl Purple, 3230 gram


Girl Purple


Girl Red, 3750 gram


Girl Red

 
<-- Back to McStevie-litter