McStevie- Litter, 4-6 weeks
 

Boy Blue, 2850 gram


Boy Blue
 
Boy Yellow, 2920 gram


Boy yellow
 
Boy Grey, 3180 gram


Boy Grey
 
Boy green, 2770 gram


Boy Green
 

Boy Orange, 2890 gram


Boy Orange
 

Girl Purple, 2500 gram


Girl purple


Girl red, 2880 gram


Girl Red

<-- Back to McStevie-litter