McStevie- Litter, 4-5 weeks
 

Boy Blue, 2250 gram
 
Boy yellow, 2230 gram
 
Boy Grey, 2320 gram
 
Boy green, 2110 gram
 

Boy orange, 2180 gram
 

Girl Purple, 1890 gram


Girl Red, 2180 gram


<-- Back to McStevie-litter