McStevie- Litter, 1-2 weeks
 

Boy Blue, 760 gram
 
Boy Yellow, 750 gram
 
Boy Grey, 723 gram
 
Boy Green, 607 gram
 

Boy Orange, 723 gram
 

Girl Purple, 580 gram


Girl Red, 730 gram


 ♥ ♥
<-- Back to McStevie-litter